Etter alt styret og diskusjonene rundt alpinanlegget har de positive kreftene i Østfjellsammenheng lagt alpinprosjektet bak seg og satt seg sammen og laget en omfattende plan i 2018 for videre utvikling av tur og skiløypenettet i Østfjellet.

Det er (EU, Kommuneskogen, Solheim Hytter, Femund Hytter og Hytteeierforeningen) som nå sammen ønsker å bruke penger, tid og krefter på å videreutvikle tur og løypenettet i Østfjellområdet. Her er noen av de viktigste sakene kortfattet i planene for 2018:

Forbedre drening og trase i løypa opp mot Moliskaret.

Justering av løypetrase mellom Knuten og Solheimfeltet (unngår de to bratthengene)

Barklegging av de steinete partiene i Magnhildskarvrunden (nord og vest ca. 2 km, som er gjennomført.)

Vi ser på en utvidelse av løypenettet i nordre del av området.

Bygging av to nye og større klopper i Sagbekken og stor bekk syd for Knuten.

Ellers følger vi tradisjonen med en årlig felles dugnad i Østfjellet lørdag 1 september.

Egen invitasjon om denne blir sendt på E-post til alle medlemmene i Hytteierforeningen primo august måned.

Ønsker alle en fortsatt flott sommer, kanskje en fordel med litt mindre varme.

Mvh

For Dugnadskomiteen

Bjørn Kristiansen.

Barkebillygjengen fra høyre: Arnt Otnes, Odd Ingar Heggeriset, Øystein Malme, Håkon Svehagen og Bjørn Kristiansen.


Brattbakken ferdig, venter på snøen.

Fjellservice bistår oss med transport.