Blog Image

Styrets-blogg

Styrets Blogg for meldinger og annen informasjon i Engerdal Østfjell

Den enkelte som har tilleggsinformasjon, eller spørsmål kan legge inn dette på samme sted.

Nytt løype og sykkelkart for Østfjellet.

Dugnadssjefen informerer Posted on søn, oktober 06, 2019 12:03:13

Nytt løype og sykkelkart for Østfjellet.

Mvh
Dugnadskomiteen
Bjørn Kristiansen.Ny bru over Lortbekken

Dugnadssjefen informerer Posted on fre, september 28, 2018 14:18:51

Ny bru over Lortbekken oppe i kraftgata på Skarven ferdigstilt kl 1712 i forgårs onsdag 26. september. Se bilder. Brua er ca 6 meter lang og ca 4 meter bred. Dermed skulle alt være klart for å ta i bruk den nye / tidligere traseen over Skarven til vinteren. Arnt Otnes var som vanlig en myndig og effektiv anleggsbas godt supplert av Jan Karsten Åsli og Bjørn Kristiansen, og vi ble godt supplert av Per Sundby og en kameratgjeng som bisto med bæring av tunge materialer inn til brua. Nå venter vi bare på nok snø da deler av traseen er noe tuvete og ujevn, men gir ca 5 km med mere løype.

Mvh
Dugnadskomiteen
Bjørn Kristiansen.Status på dugnadsarbeid 2018

Dugnadssjefen informerer Posted on tir, juli 31, 2018 10:11:53

Etter alt styret og diskusjonene rundt alpinanlegget har de positive kreftene i Østfjellsammenheng lagt alpinprosjektet bak seg og satt seg sammen og laget en omfattende plan i 2018 for videre utvikling av tur og skiløypenettet i Østfjellet.

Det er (EU, Kommuneskogen, Solheim Hytter, Femund Hytter og Hytteeierforeningen) som nå sammen ønsker å bruke penger, tid og krefter på å videreutvikle tur og løypenettet i Østfjellområdet. Her er noen av de viktigste sakene kortfattet i planene for 2018:

Forbedre drening og trase i løypa opp mot Moliskaret.

Justering av løypetrase mellom Knuten og Solheimfeltet (unngår de to bratthengene)

Barklegging av de steinete partiene i Magnhildskarvrunden (nord og vest ca. 2 km, som er gjennomført.)

Vi ser på en utvidelse av løypenettet i nordre del av området.

Bygging av to nye og større klopper i Sagbekken og stor bekk syd for Knuten.

Ellers følger vi tradisjonen med en årlig felles dugnad i Østfjellet lørdag 1 september.

Egen invitasjon om denne blir sendt på E-post til alle medlemmene i Hytteierforeningen primo august måned.

Ønsker alle en fortsatt flott sommer, kanskje en fordel med litt mindre varme.

Mvh

For Dugnadskomiteen

Bjørn Kristiansen.

Barkebillygjengen fra høyre: Arnt Otnes, Odd Ingar Heggeriset, Øystein Malme, Håkon Svehagen og Bjørn Kristiansen.


Brattbakken ferdig, venter på snøen.

Fjellservice bistår oss med transport.