Nytt løype og sykkelkart for Østfjellet.

Mvh
Dugnadskomiteen
Bjørn Kristiansen.