Hytteforeningen har fått slik melding fra Engerdal stedsgruppe

___________________________________________________________________________

Vi i Engerdal Stedsgruppe skal arrangere en akedag i alpinbakken og utenfor Knuten i Engerdal Østfjell lørdag 26. februar kl 12-14.
Vi vil sørge for at deler av bakken blir tråkket, slik at barn og voksne kan ake/kjøre litt her.
Vi vil samtidig servere alle som møter opp gratis kaffe, pølser og saft.
Det vil bli laget en natursti og vi vil ha noen andre konkurranser for store og små.
Håper dette vil bli godt mottatt og at det kommer mange fra Engerdal Østfjell og fra Engerdal ellers.
Alle er hjertelig velkomne.
Det er laget arrangement på Facebook
Håper dere kan dele dette med deres medlemmer.
Vi har leid området rundt Knuten og alpinbakken til dette formålet. Så det er ordnet.

Hører fra dere
Mvh
Engerdal Stedsgruppe
V/Tor Erik Skramstad

_________________________________________________________________________

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å støtte opp om dette arrangementet

Hilsen

Styret i EØH