Vi har mottatt oppdatert melding fra Engerdal Utmarkslag angående grumset vann i Østfjellet.

Se vedlegget.

Oddbjørn Flataker