Protokoll fra årsmøte 18. april 2019.

Se vedlegget.

Oddbjørn Flataker