Innkalling til årsmøte skjærtorsdag 18.04.2019.

Se vedlegget.

Leif Jørstad