Innkalling til årsmøte skjærtorsdag 29.03.2018.

Se vedlegget.

Leif Jørstad