Bortkjøring av busker, kvist mm. fra hyttetomtene

Se vedlegget.

Leif Jørstad