Styret har tatt nye initiativ til å restarte anpinanlegget. Siden april 2017 har vi hatt tre møter med grunneierne, siste møte med grunneierne og hytteutbyggerne. Kommunen/ordføreren var også invitert, men kunne ikke delta pga utenlandsreise. Kommunen er meget positiv til at anlegget skal komme i drift igjen. Utfordringen er økonomiske krav fra to av grunneierne og Engerdal Østfjell AS. To grunneiere tilbyr å lei bort grunnen uten økonimiske krav.
Styret i EØH skal har styremøte den 12. juni 2017 og drøfte gjennom situasjonen. Hva utfallet av saken vil bli til slutt i drøftingene, er ikke mulig å forskuddtere. Med økonomiske kav for leie av grunnen fra to grunneiere som er helt ute av kurs og krav fra Engerdal Østfjell AS på kr. 2,5 mill. kr. for salg av anlegget (fikk heisen gratis da den ble satt opp), er utsiktene ikke gode.
Medlemmene i EØH vil få fyldig informasjon når saken er avklart.

Leif Jørstad