Styrets Blogg for meldinger og annen informasjon i Engerdal Østfjell Hytteeierforening er nå publisert på hjemmesiden.


Velkommen!

Styret ønsker velkommen til denne bloggen og håper den vil fungere i kommunikasjonen mellom styret og medlemmene i Hytteeierforeningen.

Leif Jørstad

styreleder

Årsmøte
den 13.april 2017

Årsmøte i EØH holdes skjærtorsdag 13. april kl. 1600 i Samfunnshuset i
Engerdal. En sak som styret vil orientere om, er de initiativ styret har tatt
for å få alpinanlegget i drift igjen vinteren 2017/18.

Hvis noen ønsker å ta opp saker til behandling i årsmøtet, må de sende
saken til styret ved styreleder pr. mail senest 14 dager før møtet holdes.
Innkalling med sakliste sendes senest en mnd. før møtet.

Leif Jørstad

Innkalling til Årsmøte

Innkalling til årsmøte i Hytteeierforeningen ble sendt til medlemmene pr. mail den 5. mars 2017 til de som har gitt oss har mailadressen. Sammen med innkallingen og sakliste, fulgte årsberetningen og regnskapet for 2016 samt budsjett for 2017. Årsberetningen fra styret som er ganske utfyllende, gir en god oversikt over de viktigste oppgaver hytteeierforeningen arbeider med.

Styret ønsker alle medlemmer velkommen til Samfunnshuset i Engerdal skjærtorsdag 13. mars kl.1600!

Leif Jørstad

Savner du innkallingen til årsmøte eller medlemsinformasjon fra styret?

Da skyldes det enten at du ikke har sendt oss mailadressen din eller det er feil adresse i medlemsregisteret. I slike tilfeller ber vi om at du sender riktig mailadresse til styreleder eller kasserer Henrik Karlsen. Adressene finner du på hjemmesida under tema Åpen medlemsinfo.

Leif Jørstad